Negra noite

(texto en español después)
 
 
Hoxe até o mar e o ceo semellan tratar de nos dicir que o loito tamén vai neles. Semella que entenden que o de onte foi unha desgraza sen precedentes no noso país e que a tristura da xente síntese máis aló da nosa capacidade de percibila.

Hoxe todo é un pouco máis escuro, coma as campás que pondo Negra sombra coma banda sonora a un sinistro igual de negro, soaban en San Cristobo, a estación de trens da Coruña, durante o minuto de silencio que iste mediodía viaxeiros, traballadores e turistas que non entendían moi ben o que ocorría, gardaban co máximo dos respetos. E moitos, cheos de dor.

 

 

~~~·~~~
 

 

Hoy hasta el mar y el cielo parecen querer decirnos que el luto también va en ellos. Parece que entienden que lo de ayer fue una desgracia sin precedentes en nuestra tierra y que la tristeza de la gente se siente más allá de nuestra capacidad de percibirla.


 

Hoy todo es un poco más oscuro, como las campanas que poniendo «Negra sombra» como banda sonora a un siniestro igual de negro, sonaban en San Cristóbal, la estación de trenes de A Coruña, durante el minuto de silencio que este mediodía viajeros, trabajadores y turistas que no entendían muy bien lo que ocurría, guardaban con el máximo de los respetos. Y muchos, llenos de dolor.
 
 
Ver más

> deja un comentario

Botón volver arriba