Evolución e ledicia

(texto en español después)

 

Evolución e Ledicia.

Dous termos de seu tan lonxanos. E pra min cómpre mesturalos, se cadra pra pensares que o que socialmente entendemos polo primeiro, non fai senón esnaquizalas opcións de acadar o segundo.
Evolucionamos. Máis e mellores cousas pra todos. Que cada vez duran menos. Coma a nosa sensación de ledicia.
Poida que até fora mellor involucionar un chisquiño, esixirnos materialmente menos, facernos materialmente máis primitivos. Saboreala ledicia das cousas máis pequenas.

Pero ir no coche, claro, é máis doado.

~~°~~
Evolución Y Felicidad.
Dos términos a priori tan lejanos. Y para mí es importante mezclarlos, tal vez para pensar que lo que socialmente entendemos por lo primero, no hace sino destrozar en mil pedazos las opciones de alcanzar lo segundo.
Evolucionamos. Más y mejores cosas para todos. Que cada vez duran menos. Como nuestra sensación de felicidad.
Puede que hasta fuese mejor involucionar un poquito, exigirnos materialmente menos, hacernos materialmente primitivos. Saborear la felicidad de las cosas más pequeñas.
Pero ir en coche, claro, es más fácil.

 

> deja un comentario